ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร    ณ นครเมลเบิร์น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจร และรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย     ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์– 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.30 น.                          
และในวันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น เลขที่ 566, Suite 301, St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 โดยสามารถติดต่อนัดหมายและสำรองคิว                                                                           ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 14.00 น.      ที่หมายเลขโทรศัพท์ (03) 9533 9100 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถรับคำร้องได้ประมาณ 50 รายต่อวันสำหรับวันจันทร์ – ศุกร์ และประมาณ 20 รายสำหรับวันเสาร์ ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง และโปรดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้ครบถ้วนตามลิ้งค์แนบ

E-Passport Information

E-Passport Form


Visa Processing Update:
Non-Immigrant Multiple Entry 

As of Monday 15 August, The Royal Thai Consulate General Melbourne will no longer issue Non-immigrant Multiple Entry Visas. All Non-immigrant Multiple Entry Visas will now be issued by the Royal Thai Embassy in Canberra. For more information on how to apply please visit  http://canberra.thaiembassy.org


Tourist Visa Exemption

Australian passport holders and nationals from 50 designated countries may travel to Thailand for the purpose of tourism without a visa. They will be permitted to stay for a period not exceed 30 days on each visit provided they arrive by air and have a confirmed ticket out of Thailand (by air, land, or sea) within 30 days. Those entering by land at the immigration checkpoints from neighbouring countries will be allowed to stay for 15 days on each entry. For stays exceeding these duration, purposes other than tourism, or for passport holders not listed a visa is required to travel to Thailand.

For more information and a list of eligible countries click here


 

From now on-wards the passport or travel document holders of the following countries can ONLY obtain a visa to enter Thailand in Australia from The Royal Thai Embassy in Canberra - irrespective of their residence status in Australia.

Afghanistan

Algeria

Bangladesh

Cameroon

Central African Republic

China

Democratic People's Republic of Korea (North Korea)

Democratic Republic of the Congo

Republic of the Congo 

Egypt

Equatorial Guinea

Ghana

Guinea

India

Iran

Iraq

Lebanon

Liberia

Libya

Nepal

Nigeria

Pakistan

Palestine

Sao Tome and Principe

Sierra Leone

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Syria

Yemen

Stateless

 

 

For information on how to apply through The Royal Thai Embassy in Canberra, please visit http://canberra.thaiembassy.org and navigate to the 'Visa Information' section. The Royal Thai Consulate General – Melbourne, is unable to advise on the application procedure or processing time for an application lodged through the Royal Thai Embassy in Canberra.

 

__________________________________________________________________________________________